ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 068678603000


Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 43 , ΠΕΥΚΗ 15121